Kvalitetsuppföljning och forskning

Kvalitetsuppföljning

En av de mest besvärliga komplikationer efter ortopedisk kirurgi är infektioner. Vi gör därför egna kvalitetsundersökningar för att kontrollera våra operationsresultat.

För att kunna minska risken för infektioner är det viktigt att veta hur stor risken är att patienter drabbas på det egna sjukhuset. Vi har därför sedan flera år ett eget väl fungerande infektionsregister. Det gör att vi snabbt kan agera om antalet infektioner skulle öka. Aleris Elisabethsjukhuset gör egna kvalitetsundersökningar för att kontrollera våra operationsresultat.

Flera medarbetare har regelbundet under de senaste åren publicerat vetenskapliga artiklar i välrenommerade internationella tidskrifter. För närvarande har vi en doktorand på sjukhuset.

Till toppen av sidan