Korsbands- och meniskkirurgi

Knäbesvär är vanligt inom alla åldersgrupper. Hos yngre och aktiva samt idrottare dominerar skadeorsakade besvär som t ex meniskskador, korsbandsskador och andra ledbandsskador medan den äldre befolkningen besväras mest av typiskt åldersrelaterade problem.

Knäkirurgi

Här på Aleris Elisabethsjukhuset finns stor rutin när det gäller handläggning av de flesta typer av knäbesvär. Av våra erfarna ortopeder får du en professionell bedömning och behandling.

Operationer

Många sjukdoms- och skadetillstånd i knät kan kräva kirurgisk behandling. Vi har stor erfarenhet av såväl artroskopiska (titthålskirurgi) som öppna ingrepp. Vi erbjuder flera typer av knäoperationer. Några exempel är knäproteser, vinkeloperationer, menisk-, ledbands- och korsbandsoperationer samt reparerar broskskador.

Våra undersökningar

Till toppen av sidan