Axel- och armbågskirurgi

Axel och armbåge

Behöver du hjälp av en ortoped? Våra erfarna ortopedspecialister på Aleris Elisabethsjukhuset utför avancerad kirurgi inom flera ortopediska områden.

Axelbesvär drabbar alla åldersgrupper. Yngre individer drabbas av upprepade urledvridningar (luxationer), medelålders av inflammationer och senskador och den äldre befolkningen av artros (förslitningar).

En explosionsartad utveckling har skett inom axelkirurgi de senaste decennierna vilket gör att allt fler kan behandlas med operativa ingrepp. Här på Aleris Elisabethsjukhuset utför vi årligen cirka 1.000 axelkirurgiska ingrepp och är därmed en av landets största producenter av axelkirurgi.

Olika behandlingar

Vi utför allt ifrån titthålskirurgiska stabiliserande ingrepp hos elitidrottsmannen, titthålskirurgiska senreparationer hos medelålders till ledbyten (axelprotes) på äldre med artros eller reumatisk sjukdom. Vi har stor vana vid alla former av axeloperationer, såväl öppen kirurgi som artroskopisk kirurgi (titthålskirurgi).

Här på Aleris Elisabethsjukhuset utförs också armbågsartroskopier och operation av stela armbågar. 

Nationella kvalitetsregister

Nationella kvalitetsregister finns för axelproteser och på skulder- och armbågssällskapets hemsida, www.ssas.se, finns en dynamisk årsrapport där resultaten av olika proteser kan följas i realtid. Vi rapporterar även till nationella korsbandsregistret.

Till toppen av sidan