Aleris Kåbo Behandlingshem

Vi på Aleris Kåbo Behandlingshem i Uppsala hjälper barn och unga mellan 15-20 år med långvariga kriser, trauman eller anknytningssvårigheter, så kallade psykosocial problematik. Det kan till exempel handla om att man har vistats i olämpliga miljöer, begått enstaka brott, har ett hotfullt beteende, för ett vagabonderande liv eller har svåra konflikter med sina föräldrar eller andra närstående.

Aleris Kåbo behandlingshem har ett förhållningssätt där vår framgång är att vi möter alla individer där han eller hon befinner sig, vilket är avgörande för att hjälpa dessa barn och ungdomar att skapa en ordnad tillvaro och bli en del av samhället.

Vårt behandlingshem i Uppsala hjälper barn och ungdomar att:

 • att kartlägga sin historia och hitta sig själv
 • förhålla sig till verkligheten
 • identifiera mål för framtiden
 • strukturera sin vardag
 • verktyg för att klara ett självständigt liv utan insatser från ex. Socialtjänsten

För att säkerställa måluppfyllelsen har vi medarbetare med rätt utbildning och kompetens som arbetar efter ett strukturerat behandlingsupplägg som vi kommit överens om tillsammans med barn och ungdomen samt uppdragsgivaren (genomförandeplan).

Vi arbetar utifrån följande metoder och verktyg:

 • traumamedveten omsorg
 • motiverande Intervju (MI)
 • lågaffektivt förhållningsätt /icke-polariserande förhållningsätt
 • kartläggning av livslinjen
 • nätverkskarta
 • identifiering av triggers
 • förebyggande samt återfallsprevention

Kontakta verksamhetschefen vid frågor om behandlingshemmet och lediga platser

Verksamhetschef för Aleris Kåbo Behandlingshem i Uppsala är Frida Blom. Du når Frida på epost och på telefon +46 (0)70-431 56 02.

Till toppen av sidan