Aleris Ensamkommande Vellinge

Duvslaget är ett boende för ensamkommande flyktingungdomar som skapar en ny tillvaro i Sverige. Vår ambition är att erbjuda ett boende där alla hjälper till och känner sig delaktiga. Duvslaget ska kännas som ett hem och inte ett boende. Det finns alltid medarbetare nära till hand, dygnet runt, för att stötta ungdomarna i vardagen.

Vi vill ge ungdomarna en trygg och stabil tillvaro och hjälpa dem till en snabb integration i det svenska samhället. Tack vare goda relationer till olika organisationer och föreningar i Vellinge får ungdomarna dels hjälp med sitt nya språk, dels möjlighet att bygga ett nätverk och skapa kontakter.

Utslussningsverksamhet

Steget från gemensamt boende och stöd till att stå på egna ben i ett nytt land är stort. Därför är vi måna om att bistå under vägen.

De flesta av ungdomarna går på Södervångskolan i en förberedelseklass. Vårt mål är att de efter en period ska flytta över till egna klasser utifrån deras utbildningsnivå, tidigare kunskaper och individuella förutsättningar.

Även vårt boende förbereder ungdomarna för att bo i ett eget hem. Vi har ett antal lägenheter med pentry där de kan leva mer självständigt med allt vad det innebär av husliga göromål.

Aleris Ensamkommande

Vi finns till för unga som flytt ensamma till Sverige från ett annat land. Aleris Ensamkommandes mål är att ge dessa en trygg och stabil tillvaro och hjälpa dem till en snabb integration i det svenska samhället. Vi tror att vi kan göra skillnad. Bland våra erbjudanden finns transitboenden för nyanlända ungdomar och olika former av boenden och stödinsatser för de som söker asyl eller fått permanent uppehållstillstånd, PUT. Vi vill också göra det enkelt för kommuner att kunna ta hand om ensamkommande flyktingbarn.

Ansvarig chef

Björn Pålsson är föreståndare/verksamhetschef på Aleris Ensamkommande Vellinge.

Behandlingar

Till toppen av sidan