Aleris Strandhagens behandlingshem i Vimmerby

  • HVB-hem med kognitiv beteendeterapi

    Hos oss bor personer mellan 18 och 55 år med dubbla diagnoser och samsjuklighet.

  • Hemlagad mat

    Vi har 29 platser varav 3 är i utslussningslägenheter. Våra tre avdelningar har fullt utrustade kök men all mat tillagas av kokerskor i vårt storkök.

Aleris Strandhagen i Vimmerby är en del av Aleris Stöd och boende vuxna. Här välkomnar vi personer mellan 18 och 55 år med dubbla diagnoser och samsjuklighet. Vi har tillstånd för HVB-vård.

Aleris Strandhagen i Vimmerby är en del av Aleris Stöd och boende vuxna. Här har vi har en helhetssyn på individen och tränar vardagliga rutiner i behandlingen såsom kosthållning, ekonomi, dygnsrytm och motion.

Våra behandlingsmetoder är Kognitiv beteendeterapi (KBT), återfallsprevention, ett självständigt liv, ADL samt medicinsk behandling, inklusive substitutionsbehandling. Vi kan även på uppdrag från placerare utföra neuropsykiatriska utredningar.

 

Tillstånd för HVB

Aleris Strandhagens behandlingshem har tillstånd för HVB (Hem för Vård och Boende). HVB är en verksamhet som erbjuder boende och behandling för någon form av problematik såsom missbrukpsykisk ohälsa eller annat. 

Vi gör ett strukturerat behandlingsupplägg tillsammans med varje individ och placerare. Placeringsgrunden kan vara SoL, LVM § 27, kontraktsvård och vårdvistelse. Placering på Aleris Strandhagen i Vimmerby görs tillsammans med handläggare i socialtjänsten, Kriminalvården eller handläggare inom landstinget. Har du frågor, kontakta oss gärna!

Personal

Personalen består av behandlingspedagoger, behandlingsassistenter, undersköterskor, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut. Två medarbetare har grundläggande KBT utbildning, en med psykodynamisk inriktning. Konsultläkare med psykiatri/missbrukskompetens finns tillgänglig på plats och psykolog anlitas vid behov externt. Handledning till personalen ges kontinuerligt.

Boende

Vi har 29 platser varav 3 är i utslussningslägenheter. Här bor män och kvinnor mellan 18-55 år med missbruk, samsjuklighet och ibland även med kriminalitet. Våra tre avdelningar har fullt utrustade kök men all mat tillagas av kokerskor i vårt storkök.

Produktblad

Läs eller ladda hem vårt produktblad här!

Verksamhetschef

Verksamhetschef på Aleris Strandhagen i Vimmerby är Anders Svensson.

Helena Flintzberg, verksamhetschef

Föreståndare är Helena Flintzberg.


Ställ en fråga till verksamhetschefen

Eller ring oss på 0492-750 50

Till toppen av sidan