Aleris Stenbäckens behandlingshem i Vimmerby

Aleris Stenbäckens behandlingshem i Vimmerby erbjuder skräddarsydda lösningar för personer med olika typer av psykiska funktionshinder där vi alltid utgår från att skapa en meningsfull vardag.

Vi välkomnar personer med psykiska funktionshinder från 18 år och uppåt. Det kan till exempel handla om sociala svårigheter eller en destruktiv livsstil, ofta med en diagnos som ADHD. Det finns också möjlighet att få stöd med medicinsk behandling.

Behandlingen på Aleris Stenbäcken baseras på kognitiva tekniker och sker individuellt i ett nära samarbete mellan klient och uppdragsgivare.

Tillstånd för HVB

Aleris Stenbäckens behandlingshem har tillstånd för HVB (Hem för Vård och Boende) enligt SoL 7.1.1. HVB är en verksamhet som erbjuder boende och behandling för någon form av problematik såsom psykisk ohälsa, missbruk eller annat.

Kompetens

Bland våra 36 medarbetare finns olika kompetenser och lång erfarenhet av att arbeta med psykiska funktionsnedsättningar. Vi har också tillgång till extern handledning och specialistkunskap.

Vi har sjuksköterska, psykolog och läkare knutna till behandlingshemmet. Det gör att vi kan bilda ett tvärprofessionellt team kring varje enskild klient. Vi har möjlighet ett erbjuda neuropsykiatriska utredningar som komplement till en vistelse här på Aleris Stenbäcken.

Boende

Aleris Stenbäckens behandlingshem har olika former av boenden. Förutom boende i rum på huvudbyggnaden finns möjlighet till träningsboende i lägenheter centralt belägna i Vimmerby. Stödet i träningslägenheterna är individuellt anpassat. Klienten kan träna på att ha hand om sin medicinering, laga mat i sin lägenhet, veckohandla, med mera.

Vissa träningslägenheter är knutna till en bemannad baslägenhet som klienterna utgår ifrån i sin dagliga sysselsättning. Detta boende är mer att jämföra med ett gruppboende. Bland de gemensamma lokalerna finns gym, musikrum, datorrum, snickarverkstad och sällskapsrum.

Verksamhetschef

Edvin Lindholm verksamhetschef på Aleris Stenbäckens Behandlingshem i Vimmerby. Edvin nås på tel +46 (0)70- 167 40 71 och epost: edvin.lindholm@aleris.se.

Till toppen av sidan