Vår inriktning

På Aleris Stenbäcken behandlingshem i Vimmerby hjälper personer med psykiska funktionshinder att få en meningsfull vardag.

Vår inriktningPå Aleris Stenbäcken behandlingshem i Vimmerby hjälper personer med psykiska funktionshinder att få en meningsfull vardag.Våra insatser bygger på tre delar:1. Utredning - vi börjar med att ta reda på vad funktionshindret innebär och hur det kan hanteras2. Behandling - ett individuellt program med insatser utarbetas tillsammans med alla berörda parter. Här är boende, sysselsättning och relationer viktiga grundpelare3. Hållbar hemflytt - Den boende slussas ut och följs upp även efter tiden på Aleris Stenbäcken behandlingshem i Vimmerby.

Till toppen av sidan