Aleris Strandhagens behandlingshem i Vimmerby

Aleris Strandhagen i Vimmerby är en del av Aleris Stöd och boende. Här välkomnar vi personer mellan 18 och 55 år som har problem med substansberoende, psykisk ohälsa och kriminalitet. Vi har tillstånd för HVB-vård.

Vi har en helhetssyn på individen och utöver behandlingsinsatser för att arbeta med beroende, psykisk hälsa och kriminella tankesätt så arbetar vi kring vardagliga rutiner, kosthållning, ekonomi, dygnsrytm och motion.

Behandlingsmetoder på Aleris Strandhagens behandlingshem Vimmerby

Våra behandlingsmetoder grundar sig i Kognitiv beteendeterapi (KBT) och består av Återfallsprevention (ÅP), Ett självständigt liv (ESL), Moral reconation therapy (MRT), Community reinforcement approach (CRA), psykoedukation kring neuropsykiatriska diagnoser, individuella KBT-samtal och medicinsk behandling, inklusive substitutionsbehandling.  Vi kan även utföra neuropsykiatriska (NP)-utredningar på uppdrag från placerare. 

Behandlingshem för personer med substansberoende och psykisk ohälsa

Vi tar emot klienter med neuropsykiatrisk problematik, substansberoende, psykisk funktionsnedsättning och kriminalitet. Vi har möjlighet att ta emot klienter som har läkemedelsassisterad behandling och kan efter bedömning av mottagning även sätta in preparat. Vi kan även bistå med neuropsykiatriska utredningar.

Vi gör ett strukturerat behandlingsupplägg tillsammans med varje individ och placerare. Placeringsgrunden kan vara SoL, LVM § 27, kontraktsvård och vårdvistelse. Placering på Aleris Strandhagen i Vimmerby görs tillsammans med handläggare i socialtjänsten, Kriminalvården eller handläggare inom landstinget. Har du frågor, kontakta oss gärna!

Personal

Personalen består av formellt utbildad personal; behandlingspedagoger, behandlingsassistenter, undersköterskor, sjuksköterskor, skötare, arbetsterapeut. Konsultläkare med psykiatri/beroendeskompetens finns tillgänglig på plats och psykolog anlitas vid behov externt. Handledning till personalen ges kontinuerligt. Vi har vaken nattpersonal.

Vi är en arbetsgrupp bestående av män och kvinnor av olika etnicitet som är lösningsorienterade. Vi har alla ett stort tålamod och hjälper klienter även vid motgångar eller bakslag i behandlingen. Vårt team har en helhetssyn på klienten och dennes nätverk. Vår strävan är att klienten får ett bättre och värdigare liv, ges möjlighet till skolgång och arbetsliv och får, för denne, optimal medicinering.

Boendet

Vi har 29 platser varav 3 är i utslussningslägenheter. Här bor män och kvinnor mellan 18-55 år med missbruk, samsjuklighet och ibland även med kriminalitet. Våra tre avdelningar har fullt utrustade kök men all mat tillagas av kockar i vårt storkök.Vi försöker alltid möta klientens behov med att bli hämtad vi vid buss, tåg eller flyg för att underlätta din väg till oss. 

Produktblad

Läs eller ladda hem vårt produktblad här!

Till toppen av sidan