Arbetsterapeut

Arbetsterapeut

Vår arbetsterapeut här vid Aleris Hälsocentral Voxnadalen i Alfta kan hjälpa dig med bedömning av ditt behov av hjälpmedel samt utprovning av dessa. Vissa hjälpmedel har egenansvar.

Du kan få hjälp med utprovning innan du själv köper dem i hjälpmedelsbutiken. Ingen remiss behövs.

Bostadsanpassning

Det kan bli aktuellt med anpassning av din bostad om du t ex har fått sämre rörelseförmåga och måste använda hjälpmedel. En bostadsanpassning ska leda till ökad självständighet. Ingen remiss behövs. Efter hembesök av arbetsterapeuten skrivs ett utlåtande och du får sedan själv ansöka om bidrag hos din kommun.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag Ovanåkers kommun

Handskador

För enklare handskador kan du antigen själv kontakta Annika eller komma via remiss från din läkare. Telefonnummer: 0278-62 22 23.

Till toppen av sidan