Aleris Kognitiva Center Norrköping

Aleris Kognitiva Center Norrköping är ett hem för vård och boende. Vi välkomnar personer med psykisk ohälsa, ibland i kombination med missbruk.

Vårt fokus är att stärka det friska och utgå från den enskildes behov. Sedan 1 juli 2014 är Aleris Kognitiva Center Norrköping en del av Aleris Stöd och boende.

Vår strävan är att bidra till en självständig och meningsfull tillvaro för våra klienter. Verksamheten bedrivs enligt de lagar och förordningar som finns utgivna av kommunen och Socialstyrelsen.

Målgrupp

Målgruppen består av kvinnor och män mellan 18 och 45 år. Behandlingen riktas mot diagnoser eller tillstånd såsom personlighetsstörningar, fobier, depression, psykossjukdomar, OCD, PTSD och neuropsykiatriska diagnoser. Den psykiska ohälsan kan vara i kombination med missbruk. Vi tar emot personer som vårdas enligt SoL, LVU samt LPT och LRV i öppen vård.

Tillstånd för HVB

Aleris Kognitiva Center Norrköping har tillstånd för HVB (Hem för Vård och Boende) enligt SoL 7.1.1. HVB är en institution som på kommunens uppdrag erbjuder boende till personer som av olika skäl inte kan bo med sin familj.

Behandlingsinnehåll

Vi arbetar med ett kognitivt förhållningssätt och individuell planering samt ett strukturerat veckoschema. Verksamheten erbjuder även neuropsykologiska utredningar. I behandlingen som sker i hemlik miljö och är anpassad till individen ingår bland annat enskilda kognitiva samtal, återfallsprevention, NADA, massage och gruppaktiviteter. Möjlighet till studier finns, hjälp till praktikplats samt socialt umgänge. På uppdrag av placerare kan vi utreda och diagnostisera neuropsykiatriska diagnoser.

Vi är utbildade i och arbetar med metoden ESL (ett självstädigt liv) och erbjuder behandling enligt CRA (Community Reinforcement Approach)- en manualbaserd metod för missbruk eller beroende av alkohol eller narkotika.

Kompetens

Personalgruppens breda kompetens återspeglar behovet hos våra boende. Vi har personal inom följande yrkesområden: behandlingsassistent/pedagog, mentalskötare/undersköterska, socionomer, beteendevetare, alkohol- och drogterapeut, Steg 1-terapeuter i KBT, sjuksköterska samt konsultläkare med psykiatrisk kompetens. Det finns möjlighet att, på uppdrag av placerande verksamhet, utreda och diagnostisera neuropsykiatriska diagnoser.

Boende

Behandlingshemmet har funnits sedan 1996 och ligger i ett lugnt område i Norrköpings utkant. På Aleris Kognitiva Center Norrköping finns två enheter, Centrat med sju platser och Evagården med fem platser. På Centrat finns personal dygnet runt alla dagar i veckan och vi vänder oss till personer med bland annat personlighetsstörning, psykossjukdomar och självskadebeteende. Evagården är en liten behandlingsenhet som lämpar sig för personer som är särskilt vårdkrävande med neuropsykiatriska och psykiatriska problem såsom ADHD, Aspberger, psykoser samt missbruk.

Läs gärna mer om oss i vårt produktblad.

Verksamhetschef

Irene Ahle, verksamhetschef för Aleris Kognitiva Center NorrköpingIrene Ahle är verksamhetschef för Aleris Kognitiva Center Norrköping. Irene nås på epost: irene.ahle@aleris.se och tel:070- 168 11 84.

 

 

Marie Hägg Wiberg, verksamhetschef

Marie Hägg Wiberg är biträdande verksamhetschef på Aleris Kognitiva Center Norrköping.

Till toppen av sidan