Aleris Målet Norrköping

Aleris Målet

Vår öppenvård i Norrköping arbetar med ungdomar som har hamnat i svårigheter på grund av psykosociala påfrestningar, som har det besvärligt på grund av psykisk ohälsa, missbruk, våld eller kriminalitet. Vi bedriver vår verksamhet i huvudsak i den unges närmiljö.

Tanken om att erbjuda Målets öppenvårdsverksamhet i Östgötaregionen känns självklar nu. 

Fler möjligheter

Vårt samarbete med Familjehemscenter i Finspång fortsätter. De känner oss väl och har god insyn i hur vi jobbar och kan därför matcha ett eventuellt familjehem snabbt i de fall där familjehemsplacering är aktuellt för någon av våra ungdomar. Vi har KBT-utbildad personal och använder oss av det där vi tror att det är verksamt.

Metodutveckling

Vi på Aleris Målet tror att den egna motivationen är en förutsättning för en hållbar förändring. Vi tror också att det bästa resultatet uppnås om man som individ blir delaktig i att formulera sina egna mål och delmål. Vi använder oss nu av en serie samtal som kartlägger den unges egen motivation och syn på förändring. Syftet med samtalen är också att komma fram till en arbetsplan med ungdomens egenformulerade och realistiska mål. Samtalen är ett erbjudande till ungdomarna och anpassas efter individuella förutsättningar.

Vi ser möjligheterna

Aleris Målet har sedan 1998 hjälpt unga och vuxna att komma vidare i sina liv. Vi utgår från grundtanken att alla duger och att varje individ har förutsättningar att växa. Genom att fokusera på möjligheterna bryter vi negativa mönster och hittar vägar till framgång. Tillsammans med våra coacher får varje ung människa chans att hitta sammanhang och situationer där de känner sig delaktiga och kan utvecklas och växa utifrån sina egna förutsättningar.

Framgångsrikt alternativ

Vi arbetar med ungdomar som har hamnat i svårigheter på grund av psykosociala påfrestningar, som har det besvärligt på grund av psykisk ohälsa, missbruk, våld eller kriminalitet. Gemensamt för dessa unga människor är att de har svårt att förändra sin situation på egen hand. Aleris Målet är ett framgångsrikt alternativ till institutionsvård.

Ansvarig chef

Irene Magnusson är föreståndare på Aleris Målet i Norrköping.

Till toppen av sidan