Aleris Målet Norrköping

Våra coacher tar utgångspunkt i styrkor och möjligheter hos våra klienter. Vi tror på att man mår bäst när man får ingå i ett sammanhang och vår erfarenhet är att relationen är den viktigaste faktorn för ett framgångsrikt förändringsarbete.

Vi har möjligheter att tillsammans med klienten och i samverkan med familj och nätverk finna rätt plats, skapa sammanhang och förutsättningar där klienten ges mod att växa och lyckas. 

Individuella behov

Våra coacher har kunskap och erfarenhet av vad som kan begränsa livet och har förmåga att gå bredvid klienten på resan mot en förändrad livssituation. Med hjälp av olika metoder, och individuella genomförandeplaner anpassas insatsen utifrån den enskildes behov.

Husdjur betyder mycket för oss och kan bidra till god hälsa och välbefinnande. De kan också ge oss mycket sällskap och trygghet, därför välkomnar vi våra boenden att ta med sig sitt husdjur under sin tid hos oss.

Metoder

Vi arbetar alltid med relationen i fokus – med stöd av ett kunskapsbaserat synsätt. De evidensbaserade metoder vi använder oss av utgår från vetenskaplig forskning, professionell expertis och klientens erfarenheter, såsom MI, KBT, CRA, ACT, Met.

Vi letar fram den enskildes resurser, löser knutar i stora och små sammanhang och samverkar med viktiga personer i klientens familj och nätverk.  

Vi utvecklar oss ständigt genom att lära nytt och pröva nytt, vi växer i samspel. Vi utvärderar och följer upp med hjälp av bland annat ASI för att kunna bli ännu bättre.

Tillstånd

Vi har tillstånd från IVO för stödboende samt öppenvård.  

Ansvarig chef

Irene Ahle är verksamhetschef på Aleris Målet i Norrköping.

Till toppen av sidan