Aleris Nobelvecka

Under nobelveckan i början av december arrangerade Aleris flera event. Alltifrån nobelfestligheter på alla våra äldreboenden, som blivit något av en tradition, till att lyfta aktuella och högst relevanta samhällsfrågor, så som digitaliseringens möjligheter inom vård och omsorg samt vad som hjälper ensamkommande unga att bearbeta trauma?

- Alfred Nobel bidrog genom sina många uppfinningar och sitt testamente till att driva samhällsutvecklingen framåt. På samma sätt vill Aleris vara med och skapa förutsättningar för innovationer och nya metoder som gör livet bättre för alla som kommer till oss och som förbättrar hela samhället, säger Liselott Kilaas, koncernchef för Aleris.

- Förutom att nytänkande och innovation är en del av den ständiga utvecklingen inom vårt företag så har Aleris också sedan 2013 en Forsknings- och utvecklingsfond. Fonden delar årligen ut 2,5 miljoner kronor till projekt som bedriver verksamhetsnära forskning och utveckling med stor nytta för patienter, brukare och klienter.

Ta del av Aleris kunskapsseminarier

Under Nobelveckan arrangerade Aleris två kunskapsseminarier för att uppmärksamma hur vi jobbar med forskning och utveckling. Här kan du ta del av seminarierna om hur vi dels hjälper ensamkommande flyktingar som bär på svåra trauman och dels hur vi använder digitaliseringen inom vården i patientens tjänst.

Seminarium 1: Så hjälper Aleris ensamkommande med svåra trauman till ett bättre liv

Många unga som kommer hit som ensamkommande bär på svåra traumatiska upplevelser som inte har bearbetats. Mot bakgrund av en ny studie som finansierats med hjälp Aleris Forsknings- och utvecklingsfond diskuterades hur vi hjälper dem att hantera och bearbeta dessa upplevelser för att få en bättre start i Sverige. 

Ta del av seminariet Vad hjälper ensamkommande unga att bearbeta trauma? samt efterföljande debatt
Medverkande: Isabel Andersson, chef Stöd och boende för unga, Aleris, Riitta Eriksson, forskare FoU Nordost, Stockholm, Pernilla Rempe Sjöstedt, psykolog, Rädda Barne, Ali Reza, som flytt utan föräldrar till Sverige, Christina Wahlström, hållbarhetsspecialist Skandia, Anna Rantala Bonnier (FI), ledamot socialnämnden och kommunfullmäktige, Stockholms stad

Seminarium 2: Hur den digitala tekniken kan hjälpa sjuka till ett friskare liv

Hur kan vi göra digitaliseringen till patienternas och medarbetarnas bästa vän? Under den rubriken samlade Aleris en rad representanter för sjukvården i Sverige för en föreläsning och ett samtal kring digitaliseringens möjligheter i vården. Vid Aleris Specialistvård i Bollnäs har vi dragit igång ett pilotprojekt där fokus har varit konsultationer på distans och smarta vågar för hjärtsviktspatienter.

Ta del av seminariet Digitaliseringens möjligheter inom vård och omsorg följt av seminariets paneldebatt.
Medverkande: Daniel Johansson, Investor och t f digitaliseringschef i Aleris, Maria Sandgren, sjuksköterska och kvalitetsutvecklare vid Aleris specialistvård Bollnäs, Daniel Forslund (L), innovationslandstingsråd Stockholms läns landsting, Anders Lönnberg (S), nationell samordnare för life science, Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa SKL.

Moderator vid båda seminarierna: Filippa Reinfeldt, Chef affärsutveckling och Pubilc Affairs, Aleris

Nobelfestligheter satte guldkant på de boendes tillvaro på Aleris äldreboenden

Aleris Nobelfestligheter på våra äldreboenden runtom i landet har varit väldigt uppskattade. Det har varit en händelserik vecka med mängder av aktiviteter, alltifrån trerättersmiddagar till fest och dans samt högläsning och frågesport. Allt i Alfred Nobels anda.

Se ett axplock av alla händelser genom att besöka Aleris Sveriges Facebooksida.

Till toppen av sidan