Bettina Kashefi

Chefekonom, Sveriges Kommuner och Landsting

"Fler äldre och ökade förväntningar – hur klarar vi välfärdens finansiering?"

Onsdag den 2 juli klockan 14.30

Andelen äldre stiger och förväntningarna på vad sjukvård och äldreomsorg ska erbjuda ökar. Vilka vägar för att möta finansierings- och förväntningsgapet ser Bettina Kashefi, chefekonom på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL?

Samtidigt som vården och omsorgen kan göra mer är resurserna begränsade. Hur får vi mer vård och omsorg för pengarna? Krävs det radikala förändringar eller kan vi klara utmaningarna genom att trimma nuvarande system? Många kommuner och landsting står inför växande investeringsbehov. Hur kan offentligt och privat samverka när nya äldreboende och vårdenheter ska byggas upp? Det är några av frågorna som Bettina Kashefi kommer att svara på i Aleris heta stol.

Till toppen av sidan