Börje Ekholm

VD Investor

Vad krävs av politik och näringsliv för att bygga framtidens vård och omsorg?

Onsdag 2 juli klockan 16.00

Vilka reformer krävs för att Sverige ska ha ett livskraftigt och långsiktigt företagande inom vård och omsorg? Hur kan näringslivet bidra till kvalitet och attraktiva arbetsplatser?

Mycket av debatten kring företagande inom vård och omsorg har handlat om vinster. Samtidigt säger en tydlig majoritet av riksdagspartierna ja till att företag i välfärdssektorn gör överskott. Dessa partier är främst intresserade av hur man kan få så bra vård och omsorg som möjligt för medborgarna till en rimlig kostnad, oavsett driftsform. Hur anser Börje Ekholm, VD för Investor som äger Aleris, att politiker och näringsliv tillsammans kan komma ifrån låsningen i vinstfrågan? På vilket sätt kan företagen inom vård och omsorg bidra till ökad kvalitet? Vilka reformer krävs av politikerna för att företagen ska få förutsättningar att bäst tjäna patienter och brukare? Det är några av frågorna som Börje Ekholm kommer att svara på i Aleris heta stol.

Till toppen av sidan