Ebba Busch Thor (KD)

äldrekommunalråd Uppsala kommun

"Så ska LOV ge fler äldreboenden"

Måndag 30 juni klockan 14.00

Uppsala kommun står inför en kraftig utbyggnad av antalet platser i särskilt boende. Varför har kommunen valt att införa LOV för äldreboenden? Hur ser kommunen till att det verkligen blir nya boenden?

Ett normalstort äldreboende om året. I flera år. Så stora är Uppsala kommuns behov av platser i särskilt boende. Kommunens strategi är att via LOV locka till sig privata omsorgsföretag som ska bygga boenden. Vad ligger bakom strategin och vad händer om företagen vänder kommunen ryggen? Hur ska kommunpolitikerna behålla inflytandet så att de äldre får tillgång till "rätt" typ av boende? Det är några av frågorna som Ebba Busch Thor kommer att svara på i Aleris heta stol.

Till toppen av sidan