Eva Nilsson Bågenholm

Regeringens äldresamordnare

"Äldresatsning mot sitt slut – så blir lyckade projekt vardagsvård"

Torsdag 3 juli klockan 13.30

Regeringen har satsat 4,3 miljarder på att förbättra vården för de mest sjuka äldre. Äldresamordnaren Eva Nilsson Bågenholm intervjuas om vad satsningen har givit och hur projektets lyckade initiativ ska leva vidare.

Bristande samverkan mellan kommuner och landsting och ett fokus på en sjukdom i taget har gjort att äldre med flera sjukdomar inte fått den vård och omsorg som de behöver. Med äldresatsningen ville regeringen öka samordningen mellan kommuner och landsting, samtidigt som den äldres hela situation, snarare än en viss sjukdom, skulle vägleda vården och omsorgen. Vilka slutsatser drar Eva Nilsson Bågenholm av de aktiviteter som hon initierat? Vad har fungerat respektive inte fungerat? Vad krävs för att de lyckade exemplen ska leva vidare och spridas? Det är några av frågorna som Eva Nilsson Bågenholm kommer att svara på i Aleris heta stol.

Till toppen av sidan