Heidi Stensmyren

Ordförande Läkarförbundet

"Så ska läkarna skapa den jämlika vården"

Måndag 30 juni klockan 09.30

Läkarförbundet har pekat ut den ojämlika vården som sjukvårdens största brist. Vilka förändringar behövs enligt Heidi Stensmyren, förbundets nya ordförande, för att jämlikheten i vården ska öka? Och vilket ansvar har läkarna själv för att kön, social situation och bostadsort spelar roll för vilken vård man som patient får?

Alliansregeringens satsningar på förbättrad tillgänglighet har aldrig stått högt i kurs hos Läkarförbundet. Nu kräver förbundet åtgärder för en jämlikare vård. Samtidigt mullrar det i delar av läkarkåren mot ekonomiseringen av sjukvården i form av det som kallas "New Public Management". Vilka frågor kommer Heidi Stensmyren att prioritera? Och hur tänker hon agera för att öka förbundets inflytande över sjukvården? Det är några av frågorna som Heidi Stensmyren kommer att svara på i Aleris heta stol.

Till toppen av sidan