Jonas Nygren (S)

Kommunstyrelsens ordförande Sundbybergs stad

"Privat + offentligt – så bygger Sundbyberg för sina äldre"

Tisdag den 1 juli klockan 12.00

Som många andra kommuner står Sundbyberg inför en brist på platser i särskilt boende för äldre. Hur har kommunen resonerat när man valt en mix mellan privata och offentliga utförare och hur ser man på framtidens äldreomsorg?

Många äldreboende måste ersättas inom de närmaste åren. Samtidigt väntas kommande generation äldre ställa ökade krav på individuella lösningar. Sundbybergs stad möter utmaningen genom att bygga egna boenden men också släppa in privata utförare. Vad ligger bakom strategin? Vad betyder det för kommunens investeringsbehov och på vilket sätt tänker man låta de kommunala och fristående utförarna samverka? Det är några av frågorna som Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg, kommer att svara på i Aleris heta stol.

Till toppen av sidan