Karl Erik Olsson

Avgående förbundsordförande för SPF

"Därför behövs en äldreomsorgsgaranti"

Måndag 30 juni klockan 13.00

Sveriges pensionärsförbund, SPF, vill att alla över 90 år ska ha rätt till äldreomsorg utan krav på beslut från kommunen. Varför behövs en sådan garanti? Och vilka andra förslag har Spf för att det ska skapas trygga och bra boendeformer för äldre?

De äldre blir fler samtidigt som antalet platser i särskilda boenden har minskat under senare år. Nu kräver Sveriges pensionärsförbund en äldreomsorgsgaranti för alla 90-plussare. Vilka andra förslag har Spf för att möjliggöra för äldre att kunna ta trygga steg kring sitt boende? Vilken vision har Spf för framtidens boende för äldre? Det är några av frågorna som Karl Erik Olsson kommer att svara på i Aleris heta stol.

Till toppen av sidan