Kattis Ahlström

Generalsekreterare BRIS

"Samverkan för barnens bästa - lätt att säga men hur gör man i praktiken?"

Torsdag 3 juli klockan 11.00

Kattis Ahlström, generalsekreterare för BRIS - Barnens rätt i samhället - om vikten av att ta barns psykiska ohälsa på allvar. Hur anser hon att vi kan bli bättre på att samverka kring barnen? Vad finns det för hinder och möjligheter?

I en nyutkommen rapport från BRIS om hur Sverige lever upp till Barnkonventionen lyfts vikten av samverkan för barnens bästa fram. BRIS kritiserar Sverige för att inte ta ett helhetsgrepp kring barnens situation. Barn hamnar mellan stolarna och far illa när olika aktörer i samhället inte samverkar. Det finns mycket att utveckla för att lyfta fram barnens rättigheter i dagens samhälle menar BRIS. Vilka områden ser Kattis Ahlström som särskilt viktiga? Vilka orsaker anser hon bidrar till att barn mår dåligt idag? Det är några av frågorna som Kattis Ahlström kommer att svara på i Aleris heta stol.

Till toppen av sidan