Lena Hallengren (S)

Sjukvårdspolitisk talesperson och vice ordförande i socialutskottet

"Återställare eller nystart? – så förändrar (S) sjukvårdspolitiken om det blir maktskifte."

Torsdag 3 juli klockan 10.00

Lena Hallengren (S), tidigare minister och vice ordförande i socialutskottet, är den tydligaste kandidaten till att efterträda Göran Hägglund om S bildar regering efter valet. Hur vill hon förändra vårdpolitiken och hur stora är skillnaderna egentligen mellan S och Alliansen i synen på vård och omsorg?

Markering mot att sjukhus läggs på entreprenad, ett par extra miljarder till sjukvården, specialiseringsutbildningar för undersköterskor och nationella samverkansråd som ska ge nya produkter, tjänster och behandlingar. Den traditionella socialdemokratiska sjukvårdspolitiken har kryddats med lite Löfvensk innovationslystnad i rådsform. Men hur blir det i praktiken, vad vill Lena Hallengren prioritera om hon tar över på socialdepartementet? Hur vill hon styra landstingen? Hur ska vården bli jämlikare, patienternas makt större och personalens nytänkande tas till vara? Det är några av frågorna som Lena Hallengren kommer att svara på i Aleris heta stol.

Till toppen av sidan