Isabel Andersson

Chef Stöd och boende för unga

Isabel Andersson är socionom och familjeterapeut samt diplomutbildad i organisationspsykologi inom konsultation och ledarskap där handledarutbildning ingår. Hon har yrkeserfarenhet inom kommunal verksamhet som utredare, familjeterapeut, medlare, krishanterare, projektledare, enhetschef och socialchef. 

Isabel har tidigare arbetat inom FoU med missbruksfrågor samt med ledarskapsutbildningar inom näringslivet. Hon gästundervisar på Socialhögskolan i Stockholm samt håller grundutbildningar i Motiverande Samtal (MI). Sedan 2011 är Isabel chef för Aleris Stöd och boende för Unga och kommer under Almedalsveckan att medverka som moderator vid två seminarier i Aleris trädgård;

Tisdag kl.11: "Hur undviker vi missförhållanden i framtidens familjehemsvård?"
Paneldiskussion med representanter från bland annat socialdepartementet, SKL och olika aktörer i branschen.

Onsdag kl. 11: "Positiv förändring i samband med missbruksbehandling - klienters egna beskrivningar" Forskare från Socialhögskolapresenterar intervjuer från vuxna och unga vuxna om hur de själva beskriver vad som bidrog till positiv förändring.

"Jag pratar gärna om alla former av socialt förändringsarbete och i synnerhet frågor som rör unga, unga vuxna i olika boendeformer och öppenvård. Jag talar gärna om föräldrar och nätverkets betydelse i förändringsprocessen och om mottagandet av ensamkommande flyktingbarn, barn och unga i familjehem, samverkan mellan offentligt och privat samt om hur vi tillsammans kan öka innanförskapet i samhället."

Isabel träffas:

Från måndag 29 juli till fredag 3 juli. 

Kontakt:

+46 (0)8 626 64 75 
+46 (0)70 271 51 47
isabel.andersson@aleris.se 

Till toppen av sidan