Kjell Stenudd

Affärsutvecklare Aleris Omsorg

Kjell Stenudd har en bakgrund som entreprenör och vårdföretagare med utbildning från Probana Business School (MBA), IHM Business School (Business Management) samt företagsuniversitetet (marknadsföring).

Kjell ser fram emot att träffa dig för samtal kring era utmaningar inom i första hand äldreomsorgen. Aleris och andra privata utförare kommer att vara viktiga partners för att klara det ökande behovet av såväl fler platser som bättre kvalitet inom äldreomsorgen.

Mångfald och valfrihet är en fråga som Kjell brinner mycket för och anser att det skall vara varje individs rättighet att kunna välja och därför är LOV inom boende en lösning som han tror och hoppas att fler kommuner anammar i framtiden. Att få privata företag att investera och bidra inom omsorgen innebär en unik win-win situation. Idag utgör de privata utförarna bara 15% av all omsorg, den siffran skulle antagligen öka om valfriheten ökade och en sund konkurrens införs.

"Med mig kan ni också prata om Investors långsiktiga ägarskap som gör det möjligt för Aleris att kunna leverera bättre och mer effektiva vård- och omsorgstjänster med god kvalitet, hög servicenivå och bärkraftig ekonomi."

Träffas:

Från måndag 29 juni till fredag 3 juli.

Kontakt:

+46 (0)70 583 83 68
kjell.stenudd@aleris.se

Till toppen av sidan