Per-Olov Persson

Affärsområdeschef Primärvårdsrehab, Ansvarig Kvalitet och anbud.

PO Persson har en bakgrund som sjukgymnast, verksamhetschef och sedan 14 år som VD för ett privat vårdföretag.

Han har sedan 17 år tillbaka erfarenhet som ledare av verksamhet inom rehabilitering och verksamhetsutveckling såväl inom landsting som privata företag. PO har också lång erfarenhet av att arbeta med upphandling och vårdval liksom att utveckla kvalitets- och ledningssystem.

"Sjukvården behöver jobba mer med innovation och logistik för att bli effektivare och mer patientsäkert. Vårdens innehåll måste hålla en hög standard för att förbättra resultat och patientnöjdhet. Vi står inför en utmaning med ökad kunskap/bättre metoder, fler äldre som lever längre samt ändliga resurser."

Träffas:

Måndag kväll, 29 juni, till sen eftermiddag 2 juni.

Kontakt:

+46 (0)70 791 98 60
po.persson@aleris.se

Till toppen av sidan