Tre år med privat drift – vad kan vi lära av exemplet Bollnäs sjukhus?

Tisdagen den 30 juni, 8.45-9.45, Aleris trädgård, S:t Klemensgatan 4.

Det väckte stor uppmärksamhet när socialdemokraterna och centerpartiet i dåvarande Landstinget Gävleborg valde att lägga ut Bollnäs sjukhus på entreprenad 2012. Efter tre år kan en rad frågor besvaras. Har de mål som sattes upp kunnat nås? Vilka lärdomar kan man dra kring hur ett vårdföretag och ett landsting/ en region effektivast samverkar runt ett sjukhus? Vad kan andra sjukvårdshuvudmän och vårdföretag lära av det arbete som Region Gävleborg och Aleris lagt ner kring Bollnäs sjukhus?  

Medverkande

Petter Karlsson, avtalsdirektör Region Gävleborg
Eva Tjernström (S) regionstyrelsens ordförande Region Gävleborg
Marie Morell (M), regionråd Region Östergötland
Jonas Andersson (FP) regionråd Västra Götalandsregionen
Johan Edstav (MP), landstingsråd Landstinget i Uppsala län 
Karin Kaloczy, VD Aleris sjukvård i Sverige.

Moderator

Jan Wifstrand

Arrangör

Aleris

Till toppen av sidan