Hur undviker vi missförhållanden i framtidens familjehemsvård?

Tisdagen den 30 juni, 11-12, Aleris trädgård, S:t Klemensgatan 4.

Vad krävs för att utveckla familjehemsvården i Sverige? Hur får vi fler "vanliga" familjer att välja att bli familjehem och hur säkrar vi insyn och transparens samtidigt som det ibland beskrivs som att socialtjänsten drar sig tillbaka och abdikerar från sin myndighetsutövning? Vem ser de biologiska barnen (de osynliga behandlarna)? Dessa och en mängd andra frågor kommer att diskuteras vid seminariet.

Medverkande

Cecilia Grefve, nationell samordnare socialdepartementet
Åsa Furén-Thulin SKL, Telle Söderberg
Familjehemmens Riksförbund, FR
Anna-Karin Boquist Hildingsson, Barnombudsmannen, BO
Petra West Stenkvist från – Föreningen Sveriges Socialchefer, FSS

Moderator

Isabel Andersson, chef Aleris stöd och boende för unga

Arrangör

Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård, RFF

Till toppen av sidan