Aleris implementering av den nya dataskyddslagstiftningen (GDPR)

Den 25 maj 2018 börjar den nya EU-förordningen, GDPR, kring personuppgiftsbehandling att gälla i samtliga EU-länder och alltså även i Sverige. Förordningen som i Sverige ersätter Personuppgiftslagen, Pul, innebär i korthet att:

- Den enskildes rättigheter stärks, bland annat genom att företag och andra organisationer ska informera hur de hanterar enskildas personuppgifter

- Enskilda personer i vissa situationer kan säga nej till att myndigheter eller företag använder ens personuppgifter

- Det ska bli lättare för enskilda att flytta sina uppgifter, exempelvis från ett socialt nätverk till ett annat

Den nya EU-förordningen innehåller generella regler om när personuppgiftsbehandling får ske i hälso- och sjukvården. Socialdepartementet har tillsatt en utredning hur Patientdatalagen kan behöva anpassas till förordningen.

Aleris arbetar med att implementera den nya lagstiftningen för att dem som använder våra tjänster ska vara trygga med att deras personuppgifter hanteras korrekt i vår verksamhet.    

På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om införandet av GDPR

Till toppen av sidan