Digitalisering i Aleris

Under 2016 etablerade Aleris digitaliserings-huben Aleris X för att utveckla digitala tjänster och verktyg för vården och omsorgen. Med de lösningar som digitaliseringen erbjuder kan vi idag förbättra tillvaron för patienter och äldre på ett helt annat sätt än tidigare och hjälpa dem till ett friskare liv.

Den utveckling som nu sker inom teknik och digitalisering innebär enorma möjligheter för patienter och äldre. Via de lösningar som skapas kan människor få tillgång till vård- och omsorg på nya sätt och enklare få överblick och inflytande över sin egen hälsa. Förändringarna ger ytterligare möjligheter att skapa en sjukvård och en omsorg som oftare ges utifrån människors behov, önskemål och förutsättningar.

Men för att uppnå detta krävs nytänkande, uthållighet och investeringar. Aleris är fast beslutet att ta en aktiv roll och vara ledande i arbetet med att låta den nya tekniken skapa en öppnare och mer tillgänglig vård och omsorg. Nedan kan du läsa mer om en del av vårt pågående arbete inom digitalisering.

Aleris X – vår helägda digitaliserings-hub på den globala marknaden

Under hösten/vintern 2016 etablerade vi Aleris X, som ska bli Aleris digitaliserings-hub. Att skapa disruptiv innovation inom ramen för existerande företagsstrukturer är erkänt svårt. Aleris har därför valt att göra Aleris X till ett helägt men från den övriga organisationen fristående bolag. Vår vision är ambitiös:

”Aleris X arbete ska alltid ta sin utgångspunkt i kundernas behov, förutsättningar och önskemål. Företaget ska på den globala marknaden söka de bästa digitala lösningar och verktyg som finns att tillgå för att skapa den största möjliga nytta för kunden. Våra lösningar kommer i ett första steg att appliceras i Norden och därefter globalt via licenser, joint ventures och andra partnerskap. Därigenom ska våra tjänster och verktyg förbättra tillvaron för miljoner människor”.  

Aleris X kommer att rapportera till Aleris koncernledning. Till företaget knyts en advisory board, i vilket såväl ledande befattningshavare från Aleris som externa personer med stark anknytning till digitalisering och utveckling kommer att finnas representerade. Initialt kommer cirka fem medarbetare att arbeta i Aleris X. VD för bolaget är Daniel Johansson som nås på daniel@alerisx.se. Daniel har arbetat i Investor med fokus på Aleris sedan 2010, och har bland annat varit suppleant i Aleris styrelse. Nyrekryterad till bolaget som operativt ansvarig och v VD är Jacob Stedman, som nyligen kommer från bolaget Reach for change där han var tf VD samt tidigare McKinsey.  

Aleris X kommer att ansvara för den fortsatta utvecklingen av vårdplattformen och Caretech, se nedan.

Alerisdoktorn - kvalificerad sjukvård oberoende av tid och plats

Alerisdoktorn har utvecklats av Aleris danska verksamhet under namnet Videodoktorn. Tjänsten innebär att patient och läkare kommunicerar över en videolänk och patienten kopplar upp sig via sin dator, mobiltelefon eller läsplatta. Därmed kan patienten få tillgång till vård oberoende av tid och plats samtidigt som transporter eller onödig smittorisk kan undvikas. Alerisdoktorn tas i bruk i Sverige under hösten-vintern 2016. Delar av införandet sker inom ramen för ett pilotprojekt som drivs av Forum för Välfärd, en oberoende kunskapsaktör som stödjer patientnära utvecklingsarbete.

Aleris X initiala fokus är utveckling av nästa generation Alerisdoktorn, ett första steg till Din Hälsoassistent. I plattformen ska kunden kunna sköta sina personliga medicinska och hälsomässiga ärenden så som läkarbesök, boka konsultation (såväl fysisk som digital), få relevant information kring sin hälsa och vårdplan eller inför ett fysiskt möte och operation.

Videodoktorn i Danmark

Artikel i Breakit om Aleris digitala tjänster

Nyhetsinslag i Sveriges Radio från Aleris i Bollnäs

Caretech – teknik som skapar trygghet för äldre

Aleris är sedan våren 2016 majoritetsägare i välfärdsteknologiföretaget Caretech, med verksamhet i Norge och Sverige. Caretech arbetar med elektroniska hjälpmedel och digitala verktyg som var för sig eller tillsammans ger äldre en tryggare vardag. I Sverige har Caretech uppmärksammats för sitt arbete på Klockarkärlekens Gruppboende i Västerås, där företagets teknik använts för att öka de äldres rörelsefrihet och trygghet.   

Arenahelse innovasjon

Artikel på VLT om Caretech

Artikel på Seniorhälsa om Klockarkärlekens demensboende

Samverkansavtal med Aifloo – smart teknik som ökar äldres självbestämmande

Det svenska e-hälsoföretaget Aifloo har utvecklat ett modernt trygghetssystem för äldre. Den äldre bär ett smart armband och informationen från armbandet gör det enkelt att förstå olika typer av situationer, och om personen skulle vara i behov av hjälp. På så sätt kan äldre personers trygghet säkras utan att den personliga integriteten och självbestämmandet inskränks. Under hösten/vintern 2016 kommer systemet att provas och verifieras tillsammans med ett stort antal brukare och medarbetare på Aleris vård- och omsorgsboenden runt om i Sverige.

Aifloos webbplats

Aifloos och Aleris samarbete

Till toppen av sidan