Aleris Forsknings- och utvecklingsfond

Nytänkande och innovation krävs för att klara de utmaningar som vården och omsorgen står inför både nu och framöver. Som ett led i vår strävan att satsa på utveckling har vi inom Aleris skapat en forsknings- och utvecklingsfond.

Patientnära klinisk forskning

Nytänkande är ett av Aleris kärnvärden och något som vi alla i företaget bär med oss i vårt dagliga arbete. Vad kan jag göra för att mina patienter ska få ännu bättre vård? Hur kan jag öka de äldres trygghet genom ny teknik och annorlunda arbetssätt?

Forsknings- och utvecklingsfonden inrättades 2013 och ska stödja patientnära forskning. Fonden är unik i sitt slag då den låter medel gå tillbaka in i verksamheten och förstärka vår satsning på forskning. Den etablerades efter ett beslut i vår koncernledning och målet är att dels främja en utvecklingsvilja hos våra medarbetare och dels att de initiativ som får medel ur fonden ska ge patienter, boende och klienter inom Aleris ett friskare liv.

Forskningsanslag

Aleris Forskning- och Utvecklingsfond är viktig för att stimulera och skapa förutsättningar för medarbetarna att testa och förverkliga de idéer som de bär på. Anslag kan beviljas för vetenskaplig klinisk forskning, kvalitetsprojekt samt deltagande i konferenser eller studieresor. Forsknings- eller utvecklingsprojekten måste beröra patienter eller brukare inom Aleris. 

Forskningsrapport 2015

Alla anställda inom Aleriskoncernen har möjlighet att söka anslag ur fonden och för att kunna berätta mer om våra forskningsinsatser även utanför Aleris väggar på ett mer strukturerat sätt har vi tagit fram en rapport "Innovation och nytänkande för en bättre vård och omsorg – Forsknings och utvecklingsrapport för Aleriskoncernen

I rapporten kan du läsa både om hur Aleris arbetar för att stimulera utveckling i stort och om några av de kollegor i våra tre länder som forskar och utvecklar, och på så sätt förbättrar livet för våra patienter, brukare och klienter.

Till toppen av sidan