Aleris Forsknings- och utvecklingsfond

Nytänkande och innovation krävs för att klara de utmaningar som vården och omsorgen står inför både nu och framöver. Som ett led i vår strävan att satsa på utveckling har vi inom Aleris skapat en forsknings- och utvecklingsfond.

Patientnära klinisk forskning

Nytänkande är ett av Aleris kärnvärden och något som vi alla i företaget bär med oss i vårt dagliga arbete. Vad kan jag göra för att mina patienter ska få ännu bättre vård? Hur kan jag öka de äldres trygghet genom ny teknik och annorlunda arbetssätt?

Forsknings- och utvecklingsfonden inrättades 2013 och ska stödja patientnära forskning. Fonden är unik i sitt slag då den låter medel gå tillbaka in i verksamheten och förstärka vår satsning på forskning. Den etablerades efter ett beslut i vår koncernledning och målet är att dels främja en utvecklingsvilja hos våra medarbetare och dels att de initiativ som får medel ur fonden ska ge våra kunder ett friskare liv.

Forskningsanslag

Aleris Forskning- och utvecklingsfond är viktig för att stimulera och skapa förutsättningar för medarbetarna att testa och förverkliga de idéer som de bär på. Alla medarbetare i Aleris har möjlighet att söka bidrag från fonden och anslag kan beviljas för vetenskaplig klinisk forskning, kvalitetsprojekt samt deltagande i konferenser eller studieresor. Forsknings- eller utvecklingsprojekten måste beröra patienter eller brukare inom Aleris. Mer information om hur ansökningsprocessen går till finns på vårt intranät.

Till toppen av sidan