Interaktiv träning framför datorn vässar medarbetarnas kompetens

Övning för bättre omsorg

Kan man interaktivt öva sig på att ge stöd till barn och på psykisk omsorg? Ingvild Kristiansen, chef för den psykiska omsorgen inom Aleris Omsorg Norge, ville ge medarbetarna ett nytt och innovativt sätt att utveckla sina färdigheter på.

En månad efter lanseringen i maj 2015 hade dataspelet Aleris iCare använts 1 570 gånger och fått positiv feedback från medarbetarna. Något liknande har aldrig tidigare provats i Norge. I Aleris iCare är spelaren behandlingsassistent på ett boende med tre klienter och tre kollegor. Under spelets gång hamnar spelaren i flera utmanande situationer där hen måste fatta olika beslut. Målet är att bidra till att höja medvetenheten och öka graden av reflektion kring arbetet med barn, ungdomar och vuxna med komplexa behov. Både erfarna och nyanställda medarbetare kan träna på att förhandla, bygga förtroende och relationer, hantera hot och avvisande och verkligen utmanas i arbetet som behandlingsassistent för tre ungdomar.

Målet är att bidra till att höja medvetenheten och reflektionerna kring
arbetet med barn, ungdomar och vuxna med komplexa behov.

Medarbetarna har deltagit i utvecklingen

– Detta är ett nytt sätt att tillägna sig kunskap om stöd och omsorg. Spelet är intressant för alla, vare sig man arbetar i åtgärdsprogrammen eller har administrativa funktioner. Boendechefer, avdelningschefer och vårdpersonal kan använda spelet som en av flera möjligheter till att utveckla sitt kunnande, säger Ingvild Kristiansen.

Hon är särskilt nöjd med att medarbetarna själva har deltagit i utvecklingen av spelet i samarbete med företaget Attensi, och att spelet därför är ett gemensamt projekt som medarbetarna kan känna igen sig i.

– Våra egna terapeuter och medarbetare från Stöd och boende för unga och Psykisk omsorg har bidragit till att skapa situationerna och de olika karaktärerna i spelet. Innehållet är utarbetat av en specialist inom psykologi, i samarbete med Aleris Omsorg Norges klinikchef, psykiater Erik Waale Næss. Grupper från olika delar av Aleris Omsorg i Norge har därefter testat spelet och gett feedback på vägen, säger Kristiansen.

Utvecklingen av spelet tog cirka åtta månader från detatt projektet påbörjades tills dess spelet var klart.

spel

Metoderna vilar på akademisk grund

Simuleringen är baserad på akademiskt vedertagna modeller inom bland annat psykologi. Man kan spela flera gånger och spelaren bestämmer själv i vilken utsträckning hen vill ta del av den forskningsbaserade information som finns integrerad i spelet.

Både chefer och medarbetare berättar att de har fått brafeedback efter att de spelat.

– Våra mellanchefer berättar att medarbetare diskuterar situationerna i spelet när de arbetar. Nio av tio anställda som har spelat säger att spelet har bidragit till ökad reflektion över hur de bemöter de boende och de klienter som de arbetar med. Även de som var mest skeptiska under processen är positiva nu. Då har vi lyckats! säger Kristiansen nöjt.

9 av 10 medarbetare som har spelat säger att spelet har bidragit till
ökad reflektion över hur de bemöter de boende och de klienter som de arbetar med.

Fakta: 

Aleris iCare är ett dataspel som utvecklats av Attensi och Aleris, och som möjliggör interaktiv övning för medarbetare inom områdena Stöd och boende och Psykisk omsorg.

Frågeställning Hur kan vi med en innovativ metod öka kompetensen inom den psykiska
omsorgen och inom stöd till unga?

Ansvarig Ingvild Kristiansen, chef för den psykiska omsorgen i Aleris Omsorg, Norge.

Till toppen av sidan