Kan en Terapikatt lugna människor med demenssjukdom?

Terapikatt forskning och utveckling

Med hjälp av medel från Aleris Forsknings- och utvecklingsfond studerar Eva om vi med hjälp av en Terapikatt kan lugna människor som har en demenssjukdom och kanske till och med minska deras läkemedelsanvändning.

Kan en Terapikatt ersätta ett riktigt djur?

Efter att ha sett mekaniska terapikatter på en mässa och med vetskap om att de redan tidigare är använda inom vård och omsorg blev Eva Backlund, medicinskt ansvarig sjuksköterska på Aleris Omsorg Sverige, intresserad av att studera användningen av Terapikatten.

Lugn och harmoni

Terapikatten har utvecklats i samarbete mellan robotik- och vårdforskare med utgångspunkt i att många äldre personer har minnen av att umgås med katter och anknutit det till Reminiscence-metoden – att använda minnen från förr. Genom den här metoden kan Terapikatten vara ett komplement till riktiga djur vilka, av olika orsaker, kan vara svåra att hålla vid ett boende.

Varför vill du forska på just detta?

- Jag tycker det är viktigt att ha djur i vården, berättar Eva. Vi vet att det är lugnande, bland annat vid autismsymtom, och att det är bra för minnet. Tyvärr kan det finnas problem med att ha riktiga djur på ett boende men jag vill se om Terapikatten kan ha liknande effekt som riktiga djur kan ha.

Hur genomför ni studien?

På Halmstad Plaza och på Joneberg Plaza har några boende med långt gången demens utsetts för att prova katterna. Cirka sju personer, fördelat på de två boendena, är genom en noggrann screening och via en checklista utvalda att delta i studien. Man har tittat på vid vilka tillfällen som personen är orolig, ångestfylld eller utåtagerande men också om de faktiskt tycker om att umgås med katter. Anhöriga till de boende har tillfrågats och informeras om projektets syfte och genomförande.

Studierna sker via observationer och checklistor vilka används före och efter användandet. Personalen dokumenterar noggrant vad som händer när de äldre stiftar bekantskap med katterna. Man studerar om närvaron och användandet av Terapikatten har någon effekt och i så fall vilken. Alla uppgifter bearbetas sedan i ett datorprogram för att ta fram underlaget för rapporteringen.

Introduktion av Terapikatten

- Presentationen av katten sker på ett speciellt sätt, fortsätter Eva, Försökspersonen får inte luras att tro att det är en riktig katt. Frågor som ställs kan vara: Ser du vad det är? Tycker du om katter? Har du haft en katt själv någon gång? – detta startar alla möjliga samtal och minnen kommer fram. Tidpunkter, vissa klockslag, dagar och hur länge personerna ska ha katten bestäms noga.

För att användningen ska gå rätt till och att Terapikatterna ska bli väl omhändertagna finns det utsedda kattansvariga på både Joneberg Plaza och Halmstad Plaza. Deras uppgifter gäller allt från hygien till laddning av batterier. Terapikatten väger ca 4 kg och kan ställas in med riktiga djurläten. Den andas och avger värme. Den jamar och spinner när den blir klappad. Ljudnivån på lätena går att ställa in. Där finns också extra skinn att byta med så att katten kan hållas ren och hygienisk. Katterna har till och med fått egna namn.

Vad hoppas du få ut av studien?

- Jag tror på ett positivt resultat och ett välbefinnande för de boende. Jag tror att Terapikatten kan lugna de dementa och till och med minska deras läkemedelsanvändning. Resultatet presenteras en rapport som går ut i vår ledningsgrupp och därefter ska alla våra boenden få ta del av den. När vi har resultatet kan vi sprida kunskapen i vår verksamhet och förhoppningsvis, om allt går i den riktning jag hoppas, inspirera andra att använda Terapikatten som en metod och ett verktyg avslutar Eva.

Eva BacklundEva Backlund
medicinskt ansvarig sjuksköterska
Aleris Omsorg

 


 

FAKTA

Frågeställning:
Kan vi med hjälp av en Terapikatt kan lugna människor som har en demenssjukdom och kanske till och med minska deras läkemedelsanvändning?

Ansvarig:
Eva Backlund, medicinskt ansvarig sjuksköterska Aleris Omsorg

Finansiär:
Forskningsprojekt vid Aleris Omsorg Sverige med medel från Aleris Forsknings- och Utvecklingsfond

Till toppen av sidan