Din utveckling

Jobba hos oss

Hos oss finns goda förutsättningar för dig att utvecklas inom företaget.

Kontinuerlig utveckling

Kompetensutveckling är någonting som sker kontinuerligt. Att våra medarbetare får bra förutsättningar och själva tar ansvar för att ständigt utvecklas är viktigt för att vår verksamhet ska kunna utvecklas åt rätt håll. Sju av åtta medarbetare uppger i den årliga medarbetarundersökningen att man har goda möjligheter att utvecklas i sitt arbete och får den kompetensutveckling som behövs.

Karriärutveckling

På Aleris finns jobb som både utmanar och utvecklar. Här kan du gå på tvären, bredden och på höjden. Eller utvecklas där du är. Att vi finns i hela vård- och omsorgskedjan ger våra medarbetare en unik möjlighet att prova på olika verksamheter utan att byta arbetsgivare.

Ledarutveckling

Ett gott ledarskap är en av de viktigaste förutsättningarna för att vi ska nå våra mål. Våra ledare ska ha förmåga att på ett tryggt sätt leda sina medarbetare i både löpande verksamhet och i förändring. För att rusta våra ledare för det uppdraget har vi "Aleris Ledarprogram" som syftar till att skapa en samsyn på ledarskapet inom Aleris och bidra till att vi får interna nätverk där vi kan utbyta erfarenheter.

Programmet innehåller flera olika delar, allt från kompetenshöjning inom konkreta områden som exempelvis arbetsmiljö, arbetsrätt och rekrytering, till utveckling av det personliga-, strategiska- och det affärsbaserade ledarskapet. 

Till toppen av sidan