Verksamhetschef för Hasselparken, äldreboende i Uppsala

Ulrica Strand Aleris Hasselbackens äldreboende

Engagemang är grunden för mig. Att vara en förebild, att visa att den här branschen är viktig och att vi jobbar kundcentrerat- allt vi gör är utifrån kundens bästa. Jag har det mest fantastiska jobbet man kan ha.

Hur kan du arbeta och uppmuntra till, nytänkande?

Chefskap och ledarskap är att skapa tydlighet, trygghet och engagemang hos medar-betarna - att våga tänka nytt. Det är tillåtet att vara delaktig. Vi måste lita på varandras förmåga att bidra till att nå våra mål. Då skapar vi stolta medarbetare och nöjda kunder.

Jag öppnar upp för dialog och vi har diskussioner. Det är OK att tänka olika. Jag som ledare ska ha modet att skapa ett sammanhang där vi får vara olika och anordna forum där medarbetarnas olika åsikter får ta plats. Det kräver mer arbete och mer engage-mang men jag kan inte tänka mig att arbeta på något annat sätt- det är ju i detta arbets-klimat det föds nytänkande.

Våga tänka nytt! Våga prova nya arbetssätt och ha en tydlig uppföljning. Fungerar inte metoden - skrota den! Att skrota en metod är i sig inget misslyckande - det är något vi lär oss av. Det, det är att vara nytänkande.

Hur ser responsen från dina medarbetare ut för din roll som chef?

Jag har fått höra av medarbetare "Du är den bästa chef jag har haft. Du ser mig och du respekterar mig."

Jag tror att det är för att jag tror på allas egen förmåga att bidra. Jag brinner för att arbeta med människor och har alltid kunden och dennes bästa i fokus. Som exempelvis i konfliktsituationer då jag alltid har jag kunden i fokus.

Till toppen av sidan