Koncernledning

 

Alexander Wennergren Helm
Koncernchef
alexander.wennergren-helm@aleris.se

Kristina Persson
Kristina Persson
VD-assistent
+46 8 690 66 14
+46 708 24 10 75
kristina.persson@aleris.se 
Karin Kaloczy
Karin Kaloczy 
Sverigechef,
Divisionschef Sjukvård
+46 (0)70 552 40 26
karin.kaloczy@aleris.se 
Per Nyman
Per Nyman
Affärsområdeschef Specialistvård övr. Sverige
+46 70 828 01 71
per.nyman@aleris.se
HR-direktör Gunilla Parish
Gunilla Parish 
HR-direktör
+46 (0)734 28 06 28
gunilla.parish@aleris.se 
Filippa Reinfeldt

Filippa Reinfeldt
Chef Affärsutveckling och Public Affairs
filippa.reinfeldt@aleris.se

Elisabet Keussen
Elisabet Keussen
Bitr. Divisionschef Omsorg Sverige
+46 (0)8 123 190 69
elisabet.keussen@aleris.se  
Erik Sandøy
Erik Sandøy 
Adm. direktör Aleris Ungplan & BOI,
Divisionschef Omsorg Sverige
+47 975 992 50
erik.sandoy@aleris.se
Grethe Aasved Grethe Aasved
Adm. direktör Aleris Helse
Medicinsk direktör (koncern)
+47 916 92 808
grethe.aasved@aleris.no
Sara Jinnerot Sara Jinnerot
CFO
+46 70 238 92 99
sara.jinnerot@aleris.se 
Pål Stange
Pål Stange
M&A
+47 90 50 09 12
paal.stange@aleris.no
Miriam Toft
Miriam Toft
Adm. direktör, Aleris Omsorg
+45 3078 5403
miriam.toft@aleris.dk
Nis Alstrup
Nis Alstrup
Adm. direktör, Aleris-Hamlet Hospitaler
nis.alstrup@aleris-hamlet.dk 
Till toppen av sidan