Kvalitetsdeklaration

Vi på Aleris tycker att det är viktigt att du, den övriga allmänheten och beslutsfattare har en möjlighet att få en inblick i våra verksamheter. Därför har vi valt att skriva en kvalitetsdeklaration som visar våra arbetssätt och dess resultat.

Vi i Aleris arbetar ständigt med vårt kvalitets- och utvecklingsarbete och vill gärna visa upp detta och de resultat vi uppnår genom ett hårt och systematiskt arbete i våra verksamheter varje dag.

Kvalitetsdeklaration_loggaKvalitetsdeklarationen har tagits fram av Vårdföretagarna som är en arbetsgivar- och branschorganisation för vårdgivare som bedriver vård och omsorg i privat regi. Huvudsyftet med Vårdföretagarnas kvalitetsdeklaration är att öka öppenheten inom kvalitet samt att stärka förtroendet för privata vård- och omsorgsgivare.

På denna sida hittar du kvalitetsdeklarationen, samt det diplom och den symbol för Vårdföretagarnas kvalitetsdeklaration Aleris fått. Dessa fungerar som ett intyg för att vi är transparenta och vill visa hur vi arbetar i våra särskilda boenden samt vilka resultat detta leder till.

Vår kvalitetsdeklaration visar bland annat

Hur våra verksamheter systematiskt arbetar med kvalitet och utveckling

Hur våra verksamheter uppfyller nationella krav

Hur våra verksamheter uppfyller nationella riktlinjer och arbetar evidensbaserat

Våra resultat i nationella patient-/brukarundersökningar

Trevlig läsning: 

Intyg kvalitetsdeklaration 2017

Kvalitetsdeklaration SÄBO 2016

Till toppen av sidan