Öppna jämförelser äldreomsorg

Landets äldreboenden och hemtjänstverksamheter kvalitetsbedöms varje år av sina boende och kunder genom Socialstyrelsens undersökning Öppna jämförelser. Resultatet visar hur uppskattad och välfungerande respektive verksamhet är.

Aleris Omsorg strävar efter att erbjuda den bästa vården- och omsorgen. Det uppnår vi tillsammans med våra hemtjänstkunder, boende på äldreboende, anhöriga och företrädare. 

Sedan 2013 låter Socialstyrelsen alla äldre som har hemtjänst eller som bor på äldreboende besvara en enkät med frågor om hur de trivs med sin hemtjänst/sitt boende. Svaren sammanställs i Öppna jämförelser som presenteras på Socialstyrelsens webbsida. Här kan alla ta reda på hur uppskattade Sveriges hemtjänster och äldreboenden är inom olika områden och jämföra resultaten.

För att veta om vi är på rätt väg så är Öppna jämförelser en viktig del i det ständiga förbättringsarbetet. Efter varje undersökning så vidtar vi åtgärder för att förbättra oss. Vi kan se att vårt långsiktiga och hårda arbete har ger resultat över tid.

Positiv trend

Under 2016 har vi arbetat extra mycket med upplevelsen av måltider och aktiviteter. Detta syns i årets resultat av öppna jämförelser.

På våra äldreboenden upplever de äldre sig sammantaget nöjda med sitt äldreboende. Vi ligger över riksgenomsnittet med ett resultat på 83%. 

Gällande Aleris Hemtjänst i Stockholm har resultatet på frågan om den sammantagna upplevelsen av hemtjänsten förbättrats med ca två procentenheter jämfört med föregående år.

Aleris Omsorgs målsättning

Aleris Omsorgs målsättning är att erbjuda den bästa servicen, stödet, omsorgen och vården för landets äldre. Vi satsar stort på att uppnå detta mål. Hur väl vi lyckas i vår målsättning avgör våra kunder och boende, något som syns i Socialstyrelsens årliga Öppna jämförelser.

Läs mer om en specifik verksamhets resultat genom att söka på denna i sökfältet ovan eller söka dig vidare via Aleris äldreomsorgs startstida.

Till toppen av sidan