Kvalitet ISO:9001

Kvalitetsarbetet bedrivs enligt den internationella kvalitetsstandarden ISO:9001. Det innebär att Aleris arbetsmetoder och rutiner är tydliga och dokumenterade och att vi genomför kundundersökningar.

Aleris genomför även regelbundet både externa och interna revisioner och rapporterar löpande eventuella avvikelser.

Verksamheten följs också upp genom olika nationella kvalitetsregister där Aleris deltar och där vårdens medicinska, funktionella och patientupplevda kvalitet dokumenteras. 

Till toppen av sidan