Nationella kvalitetsregister

För oss är det viktigt att du som patient är nöjd efter ditt besök. Det medicinska kvalitetsarbetet följs löpande upp genom bl a rapportering till de nationella kvalitetsregistren.

Genom att vara med i nationella undersökningar jämför vi oss med andra vårdenheter. 

Jämföra vården

Man kan också läsa rapporter under Stockholms läns landstings hemsida som jämför vården i länet. Vissa ger en inblick i hur länets patienter upplever bemötandet, tillgängligheten och vården som helhet. Andra ger en bild av hur länets vårdgivare lever upp till landstingets krav på en tillgänglig vård av hög kvalitet.

Till toppen av sidan