Ägartillskott möjliggör långsiktig satsning på kvalitet i vård och omsorg

Aleris ägare Investor meddelar i dag att man investerar 1 miljard svenska kronor i Aleris. Med detta skapas utrymme för Aleris att ytterligare förstärka arbetet med kvalitet och innovation, och därmed bidra till att utveckla den svenska välfärden.

2014-02-04

En åldrande befolkning och medborgarnas ökade förväntningar på vård och omsorg är en utmaning för Sverige. För att klara denna utmaning, och för att bygga framtidens välfärd präglad av mångfald, innovation och ständigt förbättrad kvalitet krävs investeringar. Investeringar i nya äldreboenden och vårdinrättningar, men också i personal, forskning samt nya arbetsmetoder och behandlingar.

– För Aleris är det en oerhörd styrka att ha en samhällsengagerad och långsiktig ägare. Med det ägartillskott som vi nu tillskjutits kommer Aleris att kunna fortsätta arbetet med att vidareutveckla en vård och omsorg av högsta kvalitet, som kommer patienter, brukare och klienter till del, säger Liselott Kilaas, koncernchef för Aleris.

– Vi är övertygade om Aleris långsiktiga potential, med demografin som främsta drivkraft för ett allt ökande behov av högkvalitativa välfärdstjänster. Med investeringen på ytterligare 1 miljard kronor får vi en senior lånestruktur, vilket ger Aleris en solid grund att kunna göra ytterligare satsningar på verksamhetens kvalitet och bli en ledande aktör inom sjukvård och omsorg, säger Börje Ekholm, koncernchef för Investor AB.

I samband med Investors bokslutsrapport för 2013 offentliggjordes också Aleris bokslut för samma år. Det visar att försäljningen uppgick till 7 miljarder svenska kronor, medan lönsamheten försvagades något mot föregående år.

För ytterligare information kontakta
Henrik Kennedy, pressansvarig Aleris, 0706-827123

Till toppen av sidan