Aleris – Sveriges karriärföretag inom vård och omsorg

Som enda svenska vård- och omsorgsföretag har Aleris utsetts till Karriärföretag 2016.

Karriärföretagen är en svensk ISO-kvalitetsstämpel för professionellt employer branding-arbete. Deltagande företag utvärderas efter resultat från ett Culture Assessment-index vilket granskar företagen baserat på deras ansträngningar att engagera sina medarbetare. Företagen utvärderas även utifrån resultat från Karriärföretagens anonyma undersökning Employee Engagement, i vilken arbetsplatsen, företagskulturen och nivån på medarbetarnas engagemang undersöks.

Motiveringen till att Aleris utses till Karriärföretag 2016 lyder:

Utmärkelsen att vara ett karriärföretag delas ut till företag som aktivt fokuserar på medarbetarnas utveckling, ökat engagemang och en förbättrad arbetsplats. Att vara karriärföretag innebär att man engagerar sig i sina medarbetare och är en attraktiv arbetsgivare. Vi är stolta att presentera Aleris som härmed kan titulera sig som ett Karriärföretag 2016.

Aleris arbete med employer branding vilar på företagets värdegrund. Därför har fokus i stor utsträckning legat på att jobba med vision, värderingar samt etik och samhällsansvar.

- Medarbetarskap inom Aleris handlar främst om varje medarbetares energi, värme och vilja att påverka och vi utgår från våra värderingar, främst "engagemang" och "nytänkande". Engagemanget hos våra medarbetare är en nyckelfråga för hur alla som kommer i kontakt med oss ska uppleva företaget och för att vi ska hålla den höga kvalitet som är en förutsättning i den här branschen, säger Gunilla Parish, HR-direktör i Aleris.


Fakta Karriärföretagen
Karriärföretagen startades 2002 och har de senaste åren vuxit starkt. Under 2015/16 har mer än 5000 företag, 600 statliga verk, myndigheter och kommuner varit med i processen. Av dess väljs 1500 ut i ett första steg och därefter granskar en jury med olika specialister inom området 300 arbetsplatser av vilka 100 utses till årets Karriärföretag. Bakom Karriärföretagen står företaget Universum.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, +46 706 82 71 23

Till toppen av sidan