Aleris Bollnäs Specialistvård bäst på strokevård i Sverige

Aleris Specialistvård Bollnäs har den bästa strokevården i landet. Sjukhuset i Bollnäs har belönats med utmärkelsen ”Årets strokeenhet 2016” av Kvalitetsregistret Riksstroke. Snabbare behandling och ett framgångsrikt teamarbete är några av förklaringarna.

Aleris Specialistvård Bollnäs har de senaste två åren varit bland de fem bästa strokeenheterna i landet. I konkurrens med 81 andra enheter rankas man nu högst och tilldelas utmärkelsen ”Årets strokeenhet 2016” av Riksstroke.

- Vår framgång som strokeenhet bygger på att vi har professionella och engagerade medarbetare och team där alla vet sin uppgift. Genom samverkan mellan dessa team skapas en högkvalitativ vård för våra patienter, säger Magnus Lundin, enhetschef för avdelning 4 vid Aleris Specialistvård Bollnäs.

Bra samverkan ger snabbare behandling

Riksstroke mäter bland annat tid till behandling, vilken vård patienten fått, uppföljning samt hur många patienter som vårdats på enheten. Att snabbt få behandling är avgörande för strokepatienter och Aleris i Bollnäs har arbetat metodiskt för att minska tid till behandling. I Bollnäs är ledtiderna (från dörr till nål) för ett så kallat rädda hjärnan-larm 20 minuter i medeltid, att jämföra med det nationella målet som är 40 minuter.

- Det är ett direkt resultat av samarbete mellan ambulans, akutmottagning, röntgen, IVA samt strokeenheten. Ju tidigare effektiv behandling sätts in desto större är patienternas chanser att tillfriskna, säger Magnus Lundin.

Förutom samverkan runt patienten läggs också särskild vikt vid att involvera den sjuke i sin egen vård och rehabilitering, vilket påskyndar tillfrisknandet.

 

Fakta Riksstroke

Riksstroke är ett kvalitetsregister som funnits sedan 1994 och som innehåller uppgifter om vård, omhändertagande och patienters upplevelser från samtliga sjukhus i landet som bedriver strokevård. Syftet med registret är att förbättra strokevården och att bidra till en hög och jämn kvalitet. 

För mer information, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, 0706-827123

Till toppen av sidan