Aleris Diagnostik förvärvar två röntgenenheter i Stockholm

Enheterna finns i Handen och Järva och med förvärvet tryggas patienternas tillgång till röntgen 08.00-22.00 under årets alla dagar.

Enheterna har hittills drivits av Praktikertjänst Röntgen och förvärvet sker 2018 02 01 i form av verksamhetsövergång, vilket innebär att samtliga tio-talet medarbetare erbjuds anställning i Aleris.

Kraven på att röntgenenheterna ska hålla öppet under jourtid är en del av SLL:s satsning på närakuter med röntgen. Från den 1 mars 2018 är röntgenenheterna i Järva och Handen öppna 08.00-22.00 under 365 dagar per år.

- Det är väldigt glädjande att vi inom Aleris Röntgen kan bidra till att patienterna får snabb och högkvalitativ service vid närakuterna samtidigt som akutsjukhusens röntgenmottagningar avlastas, säger Lars Ahlander, affärsområdeschef Aleris Diagnostik.   

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris Sverige, 0706-827123

Till toppen av sidan