Aleris specialistvård Järva avvecklas

Aleris kommer 20180531 att avveckla specialistvårdsverksamheten på Järva i nordvästra Stockholm. Primärvårdsverksamheten kommer att fortsätta erbjuda nära sjukvård.

Aleris har bedrivit specialistvård på Järva i över tio år. Sedan 2014 har dock verksamheten vid Aleris specialistvård Järva minskat i omfattning, bland annat till följd av rekryteringssvårigheter och upphandlingar som inte vunnits. Aleris Specialistvård Järva har också påverkats av den ökade konkurrens som vårdvalen fört med sig. Under 2018 skulle endast tre specialistinriktningar finnas kvar på Aleris Specialistvård Järva, öron näsa hals, ortopedi samt barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.

- Med ett så litet utbud skulle verksamheten bli känslig för störningar, som frånvaro eller att medarbetare slutar. Därmed ser vi inte att förutsättningarna finns för att Specialistvård Järva ska erbjuda den stabilitet och medicinska kvalitet som våra patienter, våra medarbetare och vi som vårdgivare kräver, säger Karin Kaloczy, VD Aleris sjukvård i Sverige och chef för Aleris Specialistvård Stockholm.

- Våra medarbetare har under lång tid visat stort engagemang för att ge bästa möjliga vård i Järva. Därför är det väldigt tråkigt att specialistvården avvecklas. Men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att Aleris fortsätter att driva Aleris Vårdcentral Järva och därigenom bidrar med den nära sjukvård som vi vet skapar trygghet och bidrar till förbättrad folkhälsa.

Fakta: Vid Aleris specialistvård Järva finns motsvarande cirka 15 heltidstjänster. Under senare år har vårdutbudet minskat successivt och under 2018 skulle endast öron näsa hals, ortopedi samt barn- och ungdomsmedicinsk mottagning finnas kvar. Aleris kommer även fortsättningsvis att driva Aleris Vårdcentral Järva.

Till toppen av sidan