Aleris Obesitas Skåne prisas för sitt kvalitetsarbete

Korta operationstider för patienterna, mycket få komplikationer och samarbete med Lunds universitet. Aleris Obesitas Skåne har utvecklats snabbt sedan starten 2009. Nu tilldelas man Aleris kvalitetspris Årets skillnad 2012.

Med 1 078 operationer under 2012 är Aleris Obesitas Skåne inte bara den klinik som opererar klart flest överviktiga svenskar. Man har också målmedvetet arbetat med att utveckla och forska kring operationsmetoder och förbättra omhändertagandet av patienterna. Detta har bland annat lett till kraftigt minskad risk för komplikationer, och att en redan från början hög patientnöjdhet successivt kunnat höjas ytterligare.

Uthålligt kvalitetsarbete

Aleris årliga kvalitetspris "Årets skillnad" tilldelas verksamheter inom företaget som visat prov på uthålligt kvalitetsarbete med syfte att uppnå resultat som gör skillnad för patienterna.

– Att växa snabbt och använda positionen som störst för att etablera samarbete med den offentligt drivna vården, Lunds universitet samt driva egen högkvalitativ forskning och samtidigt utveckla patientomhändertagandet – det är en mycket stark prestation. Det är också intressant att se hur metoder som utvecklats inom Aleris Obesitas Skåne sprider sig och kommer patienter som opereras av andra vårdgivare till del, säger Bent Wulff Jakobsen, medicinsk direktör i Aleris och juryns ordförande.

Tillit tilll patienter och forskning

Jan Hedenbro, docent och verksamhetschef för Aleris Obesitas Skåne, lyfter fram två faktorer som förklaring till framgångarna.

– Vi har litat på forskningen och vi har litat på patienterna. Genom att från dag ett avsätta pengar till forskning har vi ständigt förbättrat och förfinat våra metoder. Genom att från dag ett lyssna på patienterna har vi omedelbart kunnat rätta till brister i till exempel tillgänglighet. Utmärkelsen stärker oss i vårt ständiga förbättringsarbete, säger Jan Hedenbro.

Aleris Obesitas Skåne får utmärkelsen Årets skillnad 2012 i samband med Skånes Obesitasdagar 2013 som arrangeras av Aleris i samarbete med Skånes universitetssjukhus, på Örenäs 23-24 maj. Skånes Obesitasdagar är Nordens största möte inom överviktskirurgi, och samlar en mängd ledande experter inom området.

Fakta Aleris Obesitas Skåne

Aleris Obesitas Skåne etablerades 2009 och är i dag Sveriges största centrum för överviktsoperationer. Under 2012 opererades 1 078 patienter vid Aleris Obesitas Skåne, som har sin mottagningsverksamhet i Lund, medan operationerna utförs i Kristianstad. Den genomsnittliga operationstiden var under 2012 36 minuter, vilket kan jämföras med genomsnittet för samtliga överviktsoperationer i landet som var 72 minuter.

Aleris Obesitas Skåne har bland annat utvecklat en ny operationsteknik som enligt preliminära studiedata minskar risken för så kallad slits ileus, en form av tarmvred, från 10, 8 procent till cirka 2 procent.

Till toppen av sidan