Aleris Specialistvård Bollnäs öppnar ögonverksamhet

För första gången kan nu patienter med gråstarr opereras vid Bollnäs sjukhus.

Sedan 2012 driver Aleris Bollnäs sjukhus på uppdrag av Region Gävleborg. Sjukhuset har vid ett flertal tillfällen uppmärksammats för sin höga kvalitet och nu breddas verksamheten med gråstarr-operationer. Bakgrunden är att Aleris var en av tre vårdgivare som 2014 vann en upphandling av dessa operationer i Region Gävleborg.

Under 2015 är målet att operera cirka 50 patienter per månad.

- Det är naturligtvis ett stort steg för oss att kunna erbjuda behandling inom ytterligare ett område. Förutom att vi kan erbjuda våra patienter en ny behandling visar detta också att vi är ett sjukhus som bidrar till tillväxt i vår region, säger Elisabeth Winsjansen, chef för Aleris Specialistvård och Primärvård i Bollnäs.

Utbyggnaden i Bollnäs är en del av Aleris satsning inom ögonsjukvård. Under 2014 kompletterades den tidigare ögonverksamheten inom företaget med förvärvet av tre ledande ögonkliniker i Helsingborg, Kristianstad och Malmö.

- Många svenskar har tidigare väntat länge i kö på att få sin gråstarr opererad. Genom att erbjuda högkvalitativ vård till attraktiva priser för landstingen bidrar Aleris till att minska köerna och öka livskvaliteten för patienterna, säger Per Nyman, affärsområdeschef för Aleris specialistvård utanför Stockholm.

Cirka 100 000 svenskar opereras årligen för gråstarr, vilket gör ingreppet till den vanligaste operationen i landet. Vid operationen byts den grumlade linsen i ögat ut mot en konstgjord lins.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Pettersson, enhetschef och verksamhetschef, Verksamhetsområde operation, Aleris Specialistvård Bollnäs, 072-211 23 76

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, 070-682 71 23

Till toppen av sidan