Aleris Specialistvård Motala får förlängt uppdrag

Aleris Specialistvård Motala kommer att bedriva verksamhet på uppdrag av Landstinget i Östergötland minst till och med hösten 2018.

Aleris har drivit specialistvård vid Motala lasarett sedan den 1 oktober 2009. Verksamheten består av slutenvård och öppenvård inom ortopedi och kirurgi och bedrivs i nära samverkan med Landstinget i Östergötland. I de nationella kvalitetsmätningar som görs når Aleris Specialistvård Motala höga resultat.

Som en del i en uppgörelse inom den nya landstingsmajoriteten bestående av S, MP, C och FP har beslutats att Aleris ska fortsätta att driva specialistvård vid Motala lasarett till och med den 30 september 2018.

- Beslutet från politikerna i Östergötland är mycket glädjande. Det visar att de ser och uppskattar den kvalitet, service och utveckling som Aleris bidrar med, och att detta kommer ett stort antal östgötar till godo, säger Karin Kaloczy, Sverigechef för Aleris.

För ytterligare information

vänligen kontakta Henrik Kennedy, kommunikationschef, 0706-827123

Till toppen av sidan