Aleris bidrar till professur på Handelshögskolan

När Handelshögskolan i Stockholm nu inrättar ”Jacob och Marcus Wallenbergs professur i innovativ och hållbar affärsutveckling” finns Aleris med som en av finansiärerna.

Framgångsrikt företagande förutsätter innovation, värdeskapande för kunder, ägare, medarbetare och andra intressenter, samt ett ansvarstagande gentemot samhället som helhet. Utifrån denna grundpremiss ska innehavaren av den nya professuren fokusera på faktorer som skapar långsiktigt och framgångsrikt företagande. Inriktningen kommer primärt att vara mot organisation och styrning, strategi eller strategisk marknadsföring. 

Professuren har möjliggjorts genom donationer från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse samt en grupp större svenska företag, varav Aleris är ett.

- Snabb förändring och ansvarstagande för vår omvärld är viktiga faktorer för företag som vill vara långsiktigt framgångsrika. Forskning som ökar vår förmåga att utifrån dessa perspektiv vara attraktiva för bland annat kunder och medarbetare har ett mycket stort värde. Därför känns det naturligt för Aleris att stödja den nyinrättade professuren. 

- Inom Aleris har vi sedan 2013 en Forsknings- och Utvecklingsfond som stödjer verksamhetsnära forskning och utvecklingsprojekt. Nytänkande och innovation är en röd tråd i Aleris och viktiga förutsättningar för att klara de utmaningar som den skandinaviska välfärden står inför, säger Liselott Kilaas, koncernchef för Aleris.

Under 2016 fyller kusinerna Jacob och Marcus Wallenberg 60 år. För att markera detta har donationer anslagits till professuren ”The Jacob and Marcus Wallenberg chair in innovative and sustainable business development”.  

 

Fakta Knut och Alice Wallenbergs stiftelse samt Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse:

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse grundades 1917 och är med sina donationer på 1,7 miljarder kronor i dag en av Europas största privata finansiärer av forskning. Donationerna går främst till forskningsprojekt med stor vetenskaplig potential samt till enskilda forskare med excellens inom naturvetenskap, teknik och medicin. Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse grundades 1963 och stödjer främst forskning inom klinisk medicin, juridik och samhällsvetenskap.

Fakta Aleris Forsknings- och Utvecklingsfond:

Aleris Forsknings- och Utvecklingsfond startades 2013 med syftet att främja verksamhetsnära forskning och utvecklingsprojekt som kommer till nytta för patienter, äldre och klienter som använder Aleris tjänster. Fonden delar årligen ut 2,5 miljoner kronor. Minst en sökande måste arbeta i Aleris, men även personer utanför företaget kan delta i projekt som får stöd.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris Sverige, +46  706 827123   

Till toppen av sidan