Aleris får fortsatt förtroende att driva Bollnäs sjukhus

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Gävleborg beslutade den 22 juni att utlösa den option i avtalet med Aleris som innebär att sjukhuset i Bollnäs kommer att drivas av Aleris minst till och med 20190331.

- Region Gävleborgs beslut är naturligtvis mycket glädjande och ett kvitto på det stora förtroende som vi har från våra patienter. Beslutet visar också på det fina samarbete som finns mellan Aleris och regionen, där vi tillsammans utvecklar sjukvården för invånarna i södra Hälsingland. Denna samarbetsmodell har väckt intresse också hos andra landsting och regioner, säger Karin Kaloczy, VD Aleris sjukvård.

- En viktig prioritering för Aleris nu är att bygga vidare på den stabilitet och starka framtidstro som finns i Bollnäs så att vi kan fortsätta att investera i våra medarbetare och ny teknik och utrustning. Aleris har hittills bland annat investerat i ryggortopedisk verksamhet, som tidigare inte funnits i Bollnäs på många år, samt en så kallad njurstenskross och operationer av grå starr, som inte tidigare har utförts i Bollnäs, säger Karin Kaloczy.

Aleris övertog driften av Bollnäs sjukhus den 1 april 2012. Ett omställningsarbete som syftade till att utveckla sjukhuset och lägga grunden för nödvändiga investeringar inleddes. Arbetet har letts av en sjukhusledning med stark lokal förankring och tydligt mandat att forma sjukhusets verksamhet utifrån befolkningens behov.

- Vi är på en fantastisk resa som bara har börjat. Alla som varit med vet att det inte har saknats utmaningar men genom beslutsamhet och förändringsvilja står vårt sjukhus i dag starkare än på mycket länge. Vi rankas mycket högt i kvalitetsmätningar, har en sund ekonomi och inte minst medarbetare som vill utvecklas vidare med oss, säger Elisabeth Winsjansen, affärsområdeschef för Aleris Specialistvård norr.

Fakta

Aleris övertog driften av Bollnäs sjukhus den 1 april 2012. Avtalet omfattar fem år med möjlighet till förlängning två + två år, det vill säga som längst till och med 20210331. Den avtalsförlängning som nu gjorts gäller alltså den första av de båda möjliga tvåårs-perioderna.

Antalet besök/åtgärder per år är cirka 70 000 vid Aleris Specialisvård Bollnäs och omsättningen är ungefär 350 miljoner kronor. Aleris Specialistvård Bollnäs har i tidningen Dagens Medicins årliga ranking ”Bästa sjukhuset” under ett antal år återfunnits i toppskiktet. 2015 utsågs man till Sveriges fjärde bästa mindre sjukhus. Flera kvalitetsregister, som Swedeheart och Riksstroke, har också uppmärksammat den höga kvalitet som vården vid sjukhuset håller.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, +46 706 82 71 23

Till toppen av sidan