Aleris förvärvar Curato – Norges största radiologiföretag

Med köpet skapar Aleris grunden för att bygga sammanhållna vårdkedjor i hela Norge på det sätt som redan finns i Sverige.

Aleris har sedan lång tid bedrivit både sjukvård och radiologisk verksamhet i Sverige. Köpet av Curato gör att samma utbud nu kommer att finnas i Norge.

- Aleris strategi är att med Skandinavien som bas skapa vårdkedjor som bidrar till ökad hälsa genom att vara effektiva och av högsta kvalitet. Med förvärvet av Curato får Aleris den bredd som ger förutsättningarna för att förverkliga denna vision i hela Norge, säger Liselott Kilaas, koncernchef för Aleris.

Curato är Norges största privata leverantör av radiologitjänster, med 13 enheter över hela Norge och en i Sverige. Curato har avtal med samtliga av de fyra regionala statliga norska hälsoföretagen. Den svenska verksamheten bedrivs i Uppsala och levererar mammografitjänster.

Norges regering vill se ett ökat inslag av privata aktörer som ett komplement till de offentliga vårdgivarna. Detta för att reducera köer och väntetider.

- För att klara det uppdraget på ett optimalt sätt måste Aleris ha ett brett och landsomfattande utbud av hälsotjänster som håller hög kvalitet. Köpet av Curato gör oss till en ännu bättre samarbetspartner i arbetet med att lösa den norska sjukvårdens utmaningar, säger Liselott Kilaas.

- Både Curato och Aleris är mycket fokuserade på kvalitet, innovation och att organisera vården utifrån patienternas behov. Vi ser fram emot att bli en del av Aleris, säger Erik Kreyberg Norman, VD för Curato.

Förvärvet av Curato finansieras genom eget kapital och lån. Förvärvets storlek innebär att Aleris kommer att informera den norska konkurrensmyndigheten genom en så kallad ”ordinär melding”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Kennedy, kommunikationschef Aleris, + 46 706 827123

Om Aleris

Aleris är ett av Skandinaviens ledande vård- och omsorgsföretag. Verksamheten har stor bredd inom sjukvård och omsorg. Aleris har cirka 10 000 medarbetare fördelade på ungefär 450 verksamheter i Sverige, Norge och Danmark. Omsättningen uppgår till 8,5 miljarder SEK (2015).

Aleris ska vara ett komplement och en integrerad del av de offentliga vård- och omsorgstjänsterna genom att bidra med innovation och genom att tillhandahålla tjänster av hög kvalitet. Aleris ägs av Patricia Industries, som är en del av Investor, och som genom sin långsiktighet skapar förutsättningar för Aleris att leverera bättre och mer effektiva vård- och omsorgstjänster, en god service och en sund ekonomi. 

Om Curato

Curato Röntgen är Norges största privata leverantör av radiologitjänster med 13 enheter över hela Norge och en i Sverige, vilken finns i Uppsala. Curato Röntgen har avtal med samtliga av de fyra regionala statliga norska hälsoföretagen. Den svenska verksamheten bedrivs i Uppsala. 2015 hade Curato Röntgen 360 000 patientbesök, utförde 600 000 undersökningar och omsatte cirka 517 miljoner norska kronor. Curato Röntgen etablerades 1977 och hade 2015 cirka 320 medarbetare. Ägare är PE-fonden Altor Fund III.

Till toppen av sidan